This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De toekomst van Kleindokkaai en Dampoort

Als u reeds woont of werkt in Gent, dan bent u misschien al op de hoogte van de plannen om de omgeving van de Kleindokkaai te vertrammen, te vernieuwen en te verbinden. Bij Ciril zetten we voor u op een rijtje wat er precies gaat gebeuren en hoe dat een absolute meerwaarde zal opleveren voor de buurt én voor de kopers in Bollard.

Gentspoort transformeert Gent

Er staat heel wat te gebeuren in de omgeving van Bollard. Stad Gent wil alle verkeer veiliger en vlotter maken. Onder de naam ‘Gentspoort’ brengen ze het nieuwe verkeersbeleid in kaart met voor elke zone de beste opties. Bollard behoort tot ‘zone 5 Dampoort’.

De toekomst van Dampoort

Het rondpunt aan de Dampoort is vandaag een complexe verkeersknoop in Gent. Die wordt ontward door het doorgaand verkeer ondergronds te brengen, waardoor er bovengronds veel nieuwe ruimte vrijkomt.

  • De stadsring wordt verder naar achter verlegd.
  • Doorgaand verkeer verdwijnt ondergronds middels een 500 meter lange tunnel.
  • Bovengronds krijgt lokaal verkeer meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
  • De Koopvaardijlaan wordt opnieuw aangelegd met een mooie bomenrij en plaats voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.
  • Er komen nieuwe tramlijnen met eindhaltes ter hoogte van het station.
  • De stationsomgeving wordt hertekend met nieuwe autovrije gebieden, verlaagde kades en 2 nieuwe fietsbruggen.

 

Gentspoort denkt ten vroegste in 2027 te kunnen starten met de grote werken. Tot dan worden alle ontwerpen op punt gezet, vergunningen aangevraagd en een aannemer aangesteld om de werken uit te voeren.

Graag meer informatie
over de verkoop?